SAUGAUS VAIRAVIMO PAGRINDAI
1. Kokiu automobiliu važiuojant greičio padidinimas gali padėti nutraukti galinės ašies šoninį slydimą?
*a) Važiuojant automobiliu, kurio priekiniai ratai yra varomieji.
b) Važiuojant automobiliu, kurio galiniai ratai yra varomieji.

2. Kokius išorinius šviesos prietaisus įjungus bus geriau matomas kelias tamsiu paros metu stipriai pustant?
a) Rūko kartu su tolimosiomis žibintų šviesomis.
*b) Rūko kartu su artimosiomis žibintų šviesomis.

3. Važiuojant automobiliu, kurio galiniai ratai yra varomieji, posūkyje pradėjo slysti į šoną galinė ašis. Jūsų veiksmai:
a) Stipriai paspausite akseleratoriaus pedalą, vairo pagalba stabilizuosite automobilio judėjimą.
b) Nestipriai paspausite stabdžio pedalą, pasuksite vairą į slydimo pusę.
c) Visai atleisite akseleratoriaus pedalą ir nesuksite vairo.
*d) Truputį atleisite akseleratoriaus pedalą, pasuksite vairą į slydimo pusę.

4. Kokiu kelio ruožu važiuojant pavojingiausias stiprus šoninis vėjas?
a) Atviroje vietovėje.
*b) Išvažiuojant iš uždaro ruožo į atvirą.
c) Uždaroje vietovėje.  

5. Ar turi neigiamos įtakos eismo saugumui vairuotojo emocinis susijaudinimas?
*a) Turi.
b) Neturi.

6. Į ką būtinai vairuotojas turi atsižvelgti sukdamas?
a) Kad automobilio galiniai ratai (priekaba), riedantys mažesniu spinduliu negu priekiniai, neužvažiuotų ant kliūties.
b) Kad transporto priemonė neįvažiuotų į priešpriešinio eismo juostą.
*c) Atsižvelgti būtina į abu nurodytus atvejus.

7. Kaip pasikeičia vairuotojo apžvalgos kampas, padidėjus greičiui?
a) Padidėja.
*b) Sumažėja.
c) Nesikeičia.

8. Važiuojant automobiliu, kurio priekiniai ratai yra varomieji, posūkyje pradėjo slysti j šoną galinė ašis. Jūsų veiksmai:
a) Truputį atleisite akseleratoriaus pedalą, vairo pagalba stabilizuosite automobilio judėjimą.
b) Nestipriai paspausite stabdžio pedalą, pasuksite vairą į slydimo pusę.
c) Labai stipriai paspausite akseleratoriaus pedalą ir nesuksite vairo.
*d) Truputį stipriau paspausite akseleratoriaus pedalą automobilio judėjimo kryptį koreguosite vairu.

9. Kuris stabdymo būdas išlaiko automobilio pastovumą ir tiesiaeigį judėjimą važiuojant slidžiu keliu?
a) Stabdymas blokuojant ratus.
*b) Stabdymas varikliu ( įjungus pavarą) be ratų blokavimo.

10. Važiuodamas blogo matomumo sąlygomis, vairuotojas turi pasirinkti toki greitį, kad sustojimo kelias būtų?
*a) Mažesnis už matomo kelio ruožo ilgį.
b) Didesnis už matomo kelio ruožo ilgį.

11. Artėjant prie įkalnės viršūnės tamsiu paros metu vairuotojui rekomenduojama perjungti tolimąsias žibintų šviesas į artimąsias:
a) Tik pasirodžius priešpriešiais atvažiuojančiai transporto priemonei.
*b) Visada artėjant prie įkalnės viršūnės.

12. Ar saugu važiuoti 90 km/h greičiu lengvuoju automobiliu tamsoje (ne gyvenvietėje) su įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis?
a) Taip, nes važiavimo greitis neviršija maksimalaus leistino.
*b) Ne, nes sustojimo kelias yra ilgesnis už matomo kelio ruožo ilgį.

13. Kaip saugiausia važiuoti per nedidelį slidų kelio ruožą?
*a) Nekeičiant važiavimo greičio ir krypties.
b) Staiga stabdant, tačiau nekeičiant važiavimo krypties.
c) Stabdant varikliu ir stovėjimo stabdžiu.

14. Kuris vairuotojo veiksmas yra pavojingas vežant didelių gabaritų krovinius ant lengvojo automobilio stogo?
a) Tiktai staigus vairo pasukimas.
b) Tiktai staigus stabdymas.
*c) Pavojingi abu veiksmai.

15. Kaip turėtų elgtis vairuotojas, pervažiavęs gilų vandens telkinį?
a) Sustoti ir palaukti, kol išdžius stabdžių trinkelės.
b) Nestipriai užtraukti stovėjimo stabdį ir važiuoti mažu greičiu.
c) Važiuoti mažu greičiu.
*d) Važiuoti mažu greičiu, daug kartų neilgai spaudžiant stabdžių pedalą džiovinti stabdžių trinkeles.

16. Kaip turėtų elgtis vairuotojas, jeigu pavargo ir jį ima miegas?
a) Važiuoti mažu greičiu.
b) Kuo daugiau kalbėti su keleiviais.
c) Įjungti radijo imtuvą.
*d) Sustoti ir pailsėti.

17. Kada tikslingiausia grįžti į dešinę eismo juostą lenkiančiojo automobilio vairuotojui?
a) Tuojau pat, kai tik aplenkė.
b) Kai nuvažiuoja daugiau kaip 100 m. nuo lenkiamo automobilio.
*c) Kai lenkiančiojo automobilio vairuotojas pamato lenkiamąjį automobilį užpakalinio vaizdo veidrodyje.

18. Ką vadiname vairuotojo reakcijos laiku?
a) Laiko tarpas nuo pavojaus pastebėjimo iki visiško sustojimo.
*b) Laiko tarpas nuo pavojaus pastebėjimo iki konkrečių veiksmų.
c) Laiko tarpas nuo stabdžių pedalo paspaudimo iki visiško sustojimo.

19. Kas neturi įtakos stabdymo keliui?
a) Važiavimo greitis.
b) Stabdžių pavaros sandara.
c) Stabdančiųjų ratų skaičius.
*d) Vairo mechanizmo sandara.
e) Stabdžių pedalo spaudimo jėga.

20. Nuo ko priklauso vandens tarpelis tarp padangos ir kelio dangos važiuojant per lietų asfaltuotu keliu?
a) Nuo važiavimo greičio.
b) Nuo padangos protektoriaus būklės.
c) Nuo lietaus intensyvumo.
*d) Nuo visų išvardytų faktorių.

21. Kaip rekomenduojama elgtis vairuotojui, jeigu jo vairuojamo automobilio dešinieji ratai užvažiavo ant nesutvirtinto kelkraščio?
*a) Nestabdant nukreipti automobilį į važiuojamąją dalį.
b) Pristabdyti ir sustoti.

22. Kuriuo metu reikia atleisti stovėjimo stabdį pradedant važiuoti įkalne?
a) Prieš pradedant važiuoti.
b) Pradėjus automobiliui važiuoti atgal.
*c) Tuo pačiu metu, kai pradedama važiuoti.

23. Kuriuo atveju būna didesnė išcentrinė jėga, kai greitis nesikeičia?
*a) Esant mažam kelio vingio spinduliui.
b) Esant dideliam kelio vingio spinduliui.
c) Išcentrinė jėga nepriklauso nuo kelio vingio spindulio dydžio.

24. Kada automobilį veikia inercijos jėga?
a) Staiga stabdant.
b) Staiga pradedant važiuoti.
c) Sukant.
*d) Visais išvardintais atvejais.

25. Kada sukant sumažėja išcentrinė jėga?
a) Padidinus važiavimo greitį.
*b) Sumažinus važiavimo greitį.
c) Sumažinus posūkio spindulį.

26. Kodėl pavojinga stabdyti automobilį, kurio kairiųjų ir dešiniųjų ratų padangos nevienodai sudilusios?
a) Perkais stabdymo būgnai.
b) Atšoks protektorius.
*c) Automobilis gali nuslysti nuo kelio ir apvirsti.

27. Jeigu automobilio traukos jėga bus didesnė už ratų sukibimo su keliu jėga, tai:
a) Užges variklis.
b) Labiau dils sankaba.
*c) Pradės buksuoti varomieji ratai.

28. Ar darant posūkį pasislenka sąstato priekaba?
*a) Pasislenka į posūkio centro pusę.
b) Nepasislenka.
c) Pasislenka į priešingą posūkio centrui pusę.

29. Kas gali atsitikti, jeigu automobilis ilgai stabdomas stačioje nuokalnėje išjungus pavarą?
a) Labiau dils padangos.
b) Labiau dils sankaba.
*c) Perkais ir suges stabdžiai.

30. Kodėl važiuojant slidžiu keliu pavojinga staiga padidinti variklio sūkius?
a) Gali sugesti karbiuratorius.
b) Gali sustoti variklis.
*c) Automobilis gali nuslysti į šoną.

31. Stabdant automobilis pradėjo slysti į šoną. Jūsų veiksniai:
a) Nuspausti sankabos pedalą.
*b) Nustoti stabdyti.
c) Stipriau paspausti stabdžių pedalą.

32. Posūkyje automobilis stabilesnis, jeigu važiuojama:
*a) Įjungus pavarą.
b) Išjungus pavarą.
c) Didinant greitį.

33. Jeigu staigiai stabdysite transporto priemonę, esant intensyviam eismui, tai:
*a) Į jus gali atsitrenkti iš paskos važiuojanti transporto priemonė.
b) Gali sugesti stabdžiai.
c) Bus normalus stabdymo būdas.

34. Jeigu kelio posūkis į kairę staigesnis negu tikėjotės, jūs privalote:
a) Toliau važiuoti tuo pačiu greičiu, laikydamiesi kelio važiuojamosios dalies kairiojo krašto.
*b) Sumažinti greitį.
c) Padidinti greitį kad greičiau užbaigtumėte posūkį.

35. Važiuojant slidžiu keliu automobilio stabdymo kelias sumažės, jeigu bus stabdoma:
a) Blokuojant ratus.
b) Pertraukiamu stabdymu išjungus sankabą.
*c) Pertraukiamu stabdymu neišjungus sankabos ir pavaros.

36. Laukdami leidžiamo šviesoforo signalo, jūs sustojote įkalnėje. Šiuo atveju geriausiai vietoje išlaikyti automobilį:
*a) Stovėjimo stabdžiu.
b) Įjungus pirmą pavarą ir laikant buksuojančią sankabą.
c) Įjungus pirmą pavarą ir išjungus variklį.
d) Darbo stabdžiu.

  37. Kokią įtaką turi susidėvėjęs padangų protektorius sukibimo jėgai?
a) Sukibimo jėga didėja.
*b) Sukibimo jėga mažėja.
c) Sukibimo jėga nesikeičia.

38. Kaip sustabdyti automobilį, jeigu staiga sugedo darbo stabdžiai?
*a) Įjungti žemesnę pavarą ir stabdyti stovėjimo stabdžiu. Esant būtinumui, pasinaudoti kuria nors kliūtimi.
b) Išjungti sankabą ir staigiai stabdyti stovėjimo stabdžiu.

39. Važiuodamas tiesia kryptimi 60 km/h greičiu, jūs netikėtai įvažiavote į nedidelį apledėjusį kelio ruožą. Kaip pasielgsite?
*a) Nekeisite važiavimo krypties ir greičio.
b) Nekeisdami važiavimo krypties, išjungsite pavarą ir važiuosite savirieda.
c) Nekeisite važiavimo krypties ir padidinsite važiavimo greitį.

40. Kodėl smarkiai lyjant asfaltuotame kelyje pavojinga greitai važiuoti?
a) Suges stiklo valytuvai.
b) Pateks vandens ant variklio ir jis užges.
*c) Gali susidaryti akvaplaningas (vandens pleištas) ir automobilis taps nevaldomas.

41. Kuri kelio danga yra slidžiausia?
a) Asfaltbetonio.
b) Cementbetonio.
*c) Tašytų akmenų.

42. Draudžiama eksploatuoti transporto priemonę:
a) Kai saugos diržai yra įtrūkę.
b) Kai keleivio vietoje nuimtas saugos diržas.
*c) Abiem nurodytais atvejais.

43. Kokiu automobiliu važiuojant, jis nustoja slysti į šoną, padidinus greitį.
*a) Kurio priekiniai ratai yra varomieji.
b) Kurio užpakaliniai ratai yra varomieji.

44. Kokią įtaką vairuotojo dėmesiui ir reakcijai turi nuovargis?
a) Silpnėja dėmesys, sumažėja reakcijos laikas.
*b) Dėmesys silpnėja, reakcijos laikas ilgėja.
c) Nuovargis neturi įtakos vairuotojo dėmesiui ir reakcijai.

45. Dėl kokios priežasties važiuojant automobiliu reikia prisisegti saugos diržus?
a) Kad apsisaugotume nuo sužeidimų autoavarijos metu.
b) Kad neiškristume netikėtai atsidarius durelėms.
*c) Visi atsakymai teisingi.

  46. Kokią įtaką vairuotojo reakcijai daro alkoholis?
*a) Reakcijos laikas pailgėja.
b) Reakcijos laikas sumažėja.
c) Įtakos neturi.

47. Koks yra individualių lengvųjų automobilių techninės apžiūros periodiškumas?
a) 12 mėn.
*b) 24 mėn.
c) 6 mėn.

48. Nuo ko priklauso vairuotojo reakcijos laikas ?
a) Ligos.
b) Nuovargio.
c) Alkoholio.
d) Emocijų.
*e) Nuo visų išvardytų atvejų.

49. Kokias funkcijas atlieka saugos diržai autoavarijos metu?
a) Prilaiko vairuotoją ir keleivius sėdynėse.
b) Įvykio metu atsirandančias jėgas paskirsto į mažiau pažeidžiamas žmogaus kūno vietas.
*c) Atlieka abi nurodytas funkcijas.

50. Kaip reikia teisingai stabdyti slidžiame kelyje?
a) Išjungti sankabą arba pavarą, tolygiai ir visiškai nuspaudžiant stabdžio pedalą.
*b) Neišjungiant sankabos ir pavaros stabdyti nutrūkstamais stabdžio pedalo paspaudimais.
c) Išjungti sankabą, visiškai nuspausti stabdžio pedalą, koreguoti judėjimo kryptį vairu.

51. Kurios iš išvardytų priemonių efektyviausios vairuojant transporto priemonę slidžiame kelyje?
*a) Staigiai nestabdyti, nedidinti greičio, nekeisti važiavimo krypties.
b) Važiuoti ne greičiau kaip 40 km/h.
c) Transporto priemonę pakrauti ne daugiau kaip ¾ jos keliamosios galios.

52. Kaip turi elgtis vairuotojas, kad išvengtų pavojingų automobilio slydimo pasekmių staiga pasukus vairą slidžiame kelyje?
*a) Greitai, bet tolygiai sukti vairą į slydimo pusę ir nelaukiant kol automobilis nustos slysti, vairu išlyginti automobilio judėjimo trajektoriją.
b) Išjungti sankabą, staigiai pasukti vairą į slydimo pusę.
c) Nuspausti stabdžių pedalą ir sukti vairą į slydimo pusę.

53. Kaip geriausiai stabdyti transporto priemonę slidžiame kelyje?
a) Stabdyti pulsuojančiai, dažnais paspaudimais pagrindiniu stabdžiu, išjungus pavarą.
*b) Stabdyti pulsuojančiai, dažnais paspaudimais pagrindiniu stabdžiu neblokuojant ratų ir neišjungus sankabos ir pavaros.
c) Išjungti pavarą ir stabdyti stovėjimo (rankiniu) stabdžiu.

54. Kiek kartų padidėja stabdymo kelias, jei greitis padidėja nuo 20 km/h iki 60 km/h?
a) 3 kartus.
b) 6 kartus.
*c) 9 kartus.

55. Kiek kartų padidėja stabdymo kelias, jei greitis padidėja du kartus?
a) Du kartus.
b) Tris kartus.
*c) Keturis kartus.

56. Kaip vadinasi kelias, kurį nuvažiuoja automobilis, kai vairuotojas pamato kliūtį ir paspaudžia stabdžių pedalą?
*a) Kelias, nuvažiuotas per vairuotojo reakcijos laiką.
b) Sustojimo kelias.
c) Stabdymo kelias.

57. Kaip vadinasi atstumas, kurį automobilis nuvažiuoja nuo stabdžių pedalo paspaudimo momento, kol visiškai sustoja?
a) Kelias, kurį nuvažiuoja per vairuotojo reakcijos laiką.
b) Sustojimo kelias.
*c) Stabdymo kelias.

58. Kaip vadinamas atstumas, kurį automobilis nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas pastebi pavojų ir automobilį visiškai sustabdo?
a) Stabdymo kelias.
*b) Sustojimo kelias.
c) Kelias, nuvažiuotas per vairuotojo reakcijos laiką.

59. Kokią įtaką stabdymo keliui turi ratų blokavimas?
a) Sutrumpėja stabdymo kelias.
*b) Pailgėja stabdymo kelias.
c) Įtakos neturi.

60. Kodėl išjungus pavarą pavojinga ilgai stabdyti automobilį stačioje nuokalnėje?
a) Gali sugesti sankaba ir pavarų dėžė.
*b) Gali perkaisti ir užsiblokuoti stabdžiai.

61. Kuriuo atveju galima panaudoti stovėjimo stabdį greičiui mažinti stabdant?
a) Negalima.
b) Galima bet kuriuo atveju.
*c) Galima, kilus avarinei situacijai, sugedus darbiniam stabdžiui.

62. Nuo ko priklauso stačioje nuokalnėje pavaros pasirinkimas stabdant varikliu?
a) Kuo statesnė nuokalnė, tuo aukštesnė pavara.
*b) Kuo statesnė nuokalnė, tuo žemesnė pavara.
c) Pavaros pasirinkimas nepriklauso nuo nuokalnės statumo.

63. Jus akina saulės spinduliai, kaip pasielgsite?
a) Nekreipsite į tai dėmesio.
*b) Sumažinsite greitį, toliau važiuosite tik įsitikinę, kad bus saugu.
c) Toliau nevažiuosite.

64. Kodėl pavojinga važiuoti dideliu greičiu?
a) Greičiau nusidėvi padangos.
*b) Padidėja autoavarijos tikimybė.
c) Padidėja kuro sąnaudos.
d) Visi išvardyti atvejai.

65. Kokios spalvos atšvaitai turi būti transporto priemonės gale?
a) Baltos. *b) Raudonos.
c) Geltonos.

66. Jūs važiuojate apsnigtu keliu, išmuštomis provėžomis. Netikėtai automobilis išvažiavo iš provėžų. Kokie jūsų veiksmai?
a) Staigiai stabdysite, kad sumažintumėte važiavimo greitį.
*b) Tvirtai laikydami vairą, laipsniškai grąžinsite automobilį į provėžas.

67. Jeigu vairuotojas nusprendė atidaryti stovinčios transporto priemonės dureles, jam draudžiama:
a) Atidaryti stovinčios transporto priemonės dureles, jeigu nesiimta priemonių, kad ji savaime nepradėtų važiuoti.
b) Atidaryti stovinčios transporto priemonės dureles kelyje esant intensyviam eismui.
c) Atidaryti vairuotojo dureles, esant kelyje intensyviam eismui. Išlipti jam galima tiktai per keleivio dureles.
*d) Atidaryti stovinčios transporto priemonės dureles, jeigu tai kelia pavojų arba kliudo kitiems eismo dalyviams.

68. Jeigu važiuojant motociklu jūsų pečiai trukdo naudotis galinio vaizdo veidrodėliu, būtina?
a) Anksčiau pradėti rodyti posūkio signalą.
b) Nerodyti įspėjamųjų signalų.
*c) Paaukštinti galinio vaizdo veidrodėlių atramas.
d) Anksčiau pradėti stabdyti.
e) Anksčiau pradėti rodyti posūkio signalą ir stabdyti.

69. Sankryžoje sukdami į kairę prieš pat manevrą jūs:
a) Įjungiate posūkio signalą.
*b) Pažvelgiate per petį atgal.
c) Pasirenkate saugų greitį.
d) Persirikiuojate į reikiamą eismo juostą.

70. Važiuojant tamsiu paros metu tolimąsias žibintų šviesas reikia perjungti į artimąsias tada, kai jus lenkiantis automobilis:
a) Įjungė įspėjamąjį posūkio signalą.
*b) Susilygino su jumis.
c) Aplenkė Jus.

71. Vairuodami motociklą jūs galite naudotis mobiliuoju telefonu tada, kai:
*a) Sustojote saugioje vietoje.
b) Motociklas turi automatinę pavarų dėžę.
c) Eismas nejudrus.
d) Sumažinate greitį.

72. Prieš pradėdami važiuoti naujo modelio motociklu, jūs:
a) Paprašysite draugo, kad kartu pravažiuotų.
b) Važiuosite vienas, kadangi turite vairavimo patirtį.
*c) Gerai susipažinsite su šio modelio stabdžių ir valdymo įtaisų veikimu.

73. Kokie veiksniai turi įtakos kelio kokybei ir eismo saugumui?
a) Duobėtas kelias.
b) Požeminių komunikacijų šulinių dangčiai.
c) Alyvos dėmės.
d) Pabirusi akmens skalda.
*e) Visi išvardyti veiksniai.