1. Parodykite arba pasakykite, kaip užrakinamas ir atrakinamas vairo užraktas.

Kai variklis išjungtas, ir ištrauktas raktelis, pasukus vairą į šoną, vairas užsirakina.

Norint atrakinti, reikės vienu metu sukti rakteli link užvedimo ir judinti vairą, taip darant, atsirakina. Jei variklis vedasi su mygtuku, atsirakina automatiškai.

2. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Užgesinus variklį palaukti keletą minučių, ištraukti matuoklį, nuvalyti, įkišti atgal, vėl ištraukti ir patikrinti, ar tepalo žymė yra tarp minimumo ir maksimumo.

3. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Stovinčiame automobilyje, užvedus variklį, vairą galima lengvai pasukti, nes suveikia stiprintuvas, o neveikiant arba jei nėra stiprintuvo – vairas labai sunkiai suktųsi.

4. Parodykite, kaip įjungiamas galinio lango šildymas.

Parodyti mygtuką   kurį paspaudus įsijungia galinio lango šildymas.

5. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Tikrinant variklis turi būti išjungtas ir atvėsęs. Aušinimo skysčio lygis išsiplėtimo bakelyje turi būti tarp minimumo ir maksimumo žymių.

6. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Stovėjimo (Rankinį) stabdį galima patikrinti užtraukus jį ir bandant pajudėti.

Turi jaustis stabdymas, kuris neleidžia automobiliui judėti.

7. Pasakykite, kur pilsite langų plovimo skystį.

Po variklio gaubtu, randamas langų plovimo bakelio dangtelis, kuris dažniausiai yra mėlynos spalvos su specialiu simboliu – lango ir ant jo bėgančiu skysčiu, jį atidarius ir pilsim.

8. Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia priekinio ir galinio (jei yra) langų plovimo sistema.

Langų apiplovimo svirtis yra dešinėje vairo pusėje, jei plovimo sistema veikia, ją patraukus į save yra purškiamas langų plovimo skystis ir kartu valytuvais valomas priekinis langas. Šią svirtį palaikyti patrauktą į save reikėtų apie 3-4 sekundes ir paleisti. Galinio lango plovimo sistema įjungiama ta pačia svirtimi. Įjungimo variantų yra keli priklausomai nuo automobilio modelio: 1 – pastūmus svirtį link automobilio priekio (t. y. nuo savęs ir laikant 3-4 sekundes), 2 – pasukant šios svirties galiuką ir laikant jį pasuktą 3-4 sekundes.

9. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Surasti ir parodyti garso signalo įjungimo vieta (dažniausiai vairo viduryje). Pauspaudus, turi pasigirsti garso signalas.

10. Pasakykite, kaip nustatysite ar nėra gedimo stabdžių antiblokavimo sistemoje (ABS)

Įjungus automobilio degimą, prietaisų skydelyje užsidegs visos kontrolinės lemputės, tarp jų ir ABS sistemos, o po kelių sekundžių ABS lemputė turi užgesti ir tai reiškia, kad ABS sistemoje gedimo nėra ir ji funkcionuoja tinkamai. Jei po įjungto degimo kitos kontrolinės lemputės užgesta , o ABS kontrolinė lemputė ir toliau šviečia tai reiškia sistemoje yra gedimas ir sistema neveikia.

11. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas.

Stabdžių skysčio lygis, bakelyje turi būti tarp minimumo ir maksimumo žymių.

12. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Įjungti posūkio signalo svirtelę, patikrinti ar signalinė lemputė mirksi įprastu dažniu. Vizualiai išlipus patikrinti žibintus įjungus paeiliui kairį ir dešinį posūkius.

13. Pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

3 Variantai: *Reikia, kad būtų laikomas paspaustas stabdžio pedalas t.y. daiktu: gesintuvu ar šluotele įremta į sėdynę, o pačiam nuėjus vizualiai apžiūrėti stabdžių šviesos signalus (lempas). *Paprašyti kito žmogaus palaikyti paspausta stabdžio pedala, o pačiam nueiti vizualiai apžiūrėti stabdžių šviesos signalus (lempas). *Privažiavus galu prie vitrinos, paspaudus laikyti stabdžio pedalą bei per veidrodžius stebėti atspindžius.

14. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Darbinio stabdžio pedalas turi nepasiekti dugno. Stabdymas turi būti efektyvus paspaudus apie puse pedalo eigos.

15. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Perdegus vienam iš žibintų, gali užsidegti kontrolinė lemputė . Paeiliui įjungti žibintus ir išlipus juos vizualiai patikrinti.

16. Pasakykite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Rekomenduojamas oro slėgis padangose nurodytas vartotojo vadove, ant statramsčio atidarius vairuotojo dureles, taip pat gali būti užrašytas ant kuro bako dangtelio arba daiktadėžės vidinėje pusėje.

17. Pasakykite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

Oro slėgis tikrinamas  spec. įrankiu -manometru pridėjus prie ventylio ir palyginamas su gamintojo rekomenduota reikšme. Arba pvz „Circle K“ degalinėje, nustačius norimą slėgį pūsti, pridėjus prie ventylio, rodys kiek yra, o reikalui esant jį padarys kokį nustatėte.

18. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Gylį galima pamatuoti spec. įrankiu - slankmačiu arba netgi paprasta plastikine liniuote. Matuojama pagrindiniuose grioveliuose. Vasarai reikia, kad būtų nemažiau kaip 1,6mm, žiemai nemažiau kaip 3mm.

19. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

Vizualiai apžiūrėjus padangas, pirmiausia jos turi būti pripūstos, neturi būti gumbuotos, įtrūkusios ar kitaip pažeistos: nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną, padangų nusidėvėjimas tolygus.

20. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Įjungti avarine šviesos signalizacija, vizualiai patikrinti, apeinant automobilį.

Automobilio valytuvai

Juos prireikus įjungti reikia pačiam, be egzaminuotojo įsikišimo, jeigu jų nebereikia, egzaminuotojas gali įsikišti, bet geriau pačiam pastebėti ir išjungti.

Įjungimas paprastai prie vairo esančioje dešinėje svirtele, vienose automobiliuose jungiasi į viršų,  kituose į apačią. Dažniausiai yra trys padėtys, bet dažnai naudojam dvi. Pirmoji, kai įjungiam ir valytuvai valo su pertrauka, kurią galima reguliuoti ant tos rankenėlės reguliatoriaus pagalba. Antroji, kai valo be perstojo. Trečioji valo be perstojo, bet labai labai greitai.

Norint papurkšti ant lango, reikia patraukti valytuvų rankenėlę link savęs, kai apipurškia, paleisti. Valytuvai patys nuvalys ir nustos vale.

Automobilio "šviesos"

Jas reikia įjungti, arba jos įsijungia automatiškai (jei tokios yra sumontuotos) tokios vadinasi "dienos".

(REGITROJE įsijungia AUTOMATIŠKAI) - "dienos".

Nuotraukose pažymėti du tipai Šviesų įjungimui:

1 tipas, virš kairiojo kelieno, skydelyje "pasukant mygtuką":

Pradžioje skaitosi išjungta arba (dienos - automatinės).

Per vidurį, tai gabaritinės, su jomis, tik stovėti galima.

Pasukus iki galo įsijungia artimosios - (kitaip vadinamos trumposiomis).

* Šalia galimi įjungimai rūko žibintams (galiniai privalomi, priekyje nebūtinai).

2 tipas, tai posūkių rankenėlėje įrengtas įjungimas(sukasi "antgalis"):

Pradžioje skaitosi išjungta arba (dienos - automatinės).

Per vidurį, tai gabaritinės, su jomis, tik stovėti galima.

Pasukus iki galo įsijungia artimosios - (kitaip vadinamos trumposiomis).

* Taip pat ant rankenėlės įrengta ir rūko žibintų įjungimai. (pasukant "žiedelį").


** Rūko žibintus įjungti galima tik tada, kai įjungtos artimosios - trumposios šviesos.


*** Tolimąsias šviesas galima įjungti tik tada, kai įjungtos artimosios - trumposios šviesos. Jos įsijungia 99 procentams automobilių posūkio rankenėle, nustūmus nuo savęs, (link automobilio priekio).

© 2016. IĮ vairavimo mokykla „A klasė“. Visos teisės saugomos. Kopijuoti griežtai draudžiama.

2016-10-30-19-51-28 2016-10-30-19-47-14

2016-10-31-17-15-10